Over Innerouter Coaching

Ik, Christel den Outer, ben eigenaar van Innerouter Coaching. Een kleinschalig, sympathiek coachbureau, waar professionaliteit en resultaat hand in hand gaan met persoonlijke aandacht, toewijding en maatwerk.
Iedereen is uniek tenslotte.
Thema’s als verandering, groei, zingeving boeien mij enorm.
Iedereen vindt of zoekt op zijn of haar eigen wijze de meest passende leef-, leer- en werkweg, dat is een fascinerend proces. Omdat we allemaal anders zijn en dus anders reageren en anticiperen.
Met de ander in het veranderings- en bewustwordingsproces stappen, eraan bijdragen dat iemand bijvoorbeeld van koers en/of baan verandert, beter in zijn vel zit, gerichte keuzes maakt of anders met stress omgaat, dat motiveert en stimuleert mij enorm.

Mijn loopbaan in het kort

Ik ben gestart in het middelbaar onderwijs (docent Nederlands en Engels), dat was een korte loopbaan en na een omscholing ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen in diverse functies op gebied van P&O.
Totdat ik gegrepen werd door het vak van coaching en loopbaancoaching in het bijzonder.
Na lang als coach voor een grote bank te hebben gewerkt, wilde ik mijn kennis en ervaring gaan inzetten op mijn eigen manier.

Zo is Innerouter als bedrijf ontstaan.
Aanvankelijk heb ik mijn aandachtsgebieden uitgebreid.
Naast loopbaancoach ben ik (gediplomeerd) zorgcoach geworden, wat veel te maken had met veranderingen in de zorg en het feit dat mijn moeder ging dementeren. Ik wilde hierin wat betekenen. Daarnaast ben ik mij gaan inzetten als vervangende mantelzorger, vanuit mijn kennis en ervaring op dat gebied. Zo kon ik de mantelzorger ontlasten en bijdragen aan de vermindering van de eenzaamheid onder (dementerende) ouderen.
Tenslotte werkte ik ook nog af en toe als docent op een HBO instelling.
Allemaal ontzettend zinvol, interessant en leuk, zeker ook mijn terugkeer in het onderwijs.

Als je aandacht zo verdeeld wordt, is dat niet goed voor je focus.
In ieder geval niet voor mijn focus en daarmee niet voor mijn bedrijf.
Ik moest terug naar de kern en de kern voor mij ligt bij coaching.
Dus nu heet mijn bedrijf Innerouter Coaching en coaching is wat ik met hart en ziel doe.

What’s in a name

Waarom innerouter?
Mijn naam zit erin: Outer. Het is tenslotte mijn bureau.
In het Engels staat outer voor buiten(kant) en inner voor binnen(kant).
En daar gaat het bij coaching om.
Je kijkt (eerst) naar binnen: reflectie en dan naar buiten: hoe ziet de wereld om mij heen eruit, met wie heb ik te maken, waar vind ik wat ik zoek. Innerouter dus.

Stijl van coachen

Mijn stijl van coachen is persoonlijk, enthousiast, betrokken en professioneel. Er is aandacht voor het proces én het resultaat. Ik ben begripvol en toegankelijk, maar ook confronterend en duidelijk.
Ik ben open en verwacht openheid terug.
Ik verwacht ook de wens, de wil en motivatie om te ontwikkelen en naar uzelf te kijken. Anders heeft coaching mijns inziens geen toegevoegde waarde.
De uitkomst van een traject dat we samen aangaan, ligt voor het allerbelangrijkste deel bij uzelf. Bij uw commitment en inzet, het besluit dat u neemt om zelf de regie in handen te nemen. Dat is onontbeerlijk voor een goed resultaat. U mag van mij verwachten dat ik u hierbij optimaal begeleid.