Loobaancheck/Ontwikkeladvies 45+

Een gratis loopbaancheck voor u!
Dit jaar (2019) verstrekt de overheid subsidie voor het volgen van een ontwikkeladviestraject (loopbaancheck) bedoeld voor werkenden van 45 jaar en ouder (*klik hier voor de voorwaarden).
Een prachtig cadeau van het ministerie van SZW, voor de ouder wordende werknemer.

Wie denkt niet af en toe:
Hou ik het nog vol tot aan mijn pensioen? Hoe houd ik het leuk?
Hoe ziet mijn werk er over 5 of 10 jaar uit, bestaat het werk nog wel, verandert het niet te veel?
Kan ik de veranderingen of de druk om te presteren (nog) wel aan?
Of wil ik misschien nog wel iets heel anders gaan doen?
Ook al heeft u het nu naar uw zin op het werk, even stilstaan bij uw toekomst biedt veel kansen.

Neem de regie in handen en pak deze prachtige mogelijkheid om gratis samen met een professionele loopbaancoach over deze en andere vragen na te denken.
U krijgt de gelegenheid om stil te staan bij en bewust te worden van uw situatie nu en mogelijkheden te verkennen voor de toekomst. Zo kunt u wensen en ideeën omzetten in plannen en concrete vervolgstappen.

Hoe ziet een loopbaancheck/ontwikkeladvies eruit

Aantal gesprekken: 4 coachgesprekken van ca. 1,5 uur per gesprek
Frequentie: 1 gesprek per 14 dagen
In dit traject staan de volgende vragen centraal:
– Hoe ervaar ik mijn werk nu? Wat gaat goed, wat gaat minder?
– Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen binnen dit werk?
– In hoeverre kan of wil ik daarin mee en wat moet ik hiervoor doen?
– Hoe blijf ik werk-fit* en kansrijk op de arbeidsmarkt?

Het programma is als volgt:
1e gesprek: kennismaking en bespreking van het arbeidsverleden en -heden;
2e gesprek: onderzoeken en bespreken van het persoonsprofiel;
3e gesprek: onderzoeken en bespreken van het motivatieprofiel en toekomstig functioneren;
4e gesprek: bespreken en vaststellen van een globaal toekomstplan en een ontwikkelplan.
Het ontwikkeladviestraject is een persoonlijk traject: de uitkomsten zijn vertrouwelijk en in de eerste plaats bedoeld voor uzelf. Mijn advies is echter om de uitkomsten te bespreken met uw leidinggevende of een HR adviseur om van hen verdere begeleiding te krijgen bij de uitvoering van uw ontwikkelplan.

* werk-fit houdt in: werk fysiek en mentaal aan kunnen, voldoende ontwikkeling en flexibiliteit bezitten, vitaal en gemotiveerd zijn.

De maatschappij, de arbeidsmarkt, functies veranderen in deze tijd snel. De AOW leeftijd stijgt. Het is niet voor niets dat er veel aandacht wordt gevraagd voor wat is gaan heten Duurzame Inzetbaarheid van werkenden. Hoe kun je zo optimaal mogelijk blijven presteren in deze tijd, onder de huidige omstandigheden?
De werkloosheid onder mensen van 45 jaar en ouder is betrekkelijk hoog, dat is het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid niet ontgaan. Deze stimuleringsregeling van een gesubsidieerd ontwikkeladvies is daar het direct gevolg van.
Wilt u meer weten over deze regeling, klik dan op deze link (*).

Voorwaarden deelname ontwikkeladvies 45+
Iedereen met een leeftijd van 45 jaar of ouder en met een dienstverband van 12 uur of meer (ook ZZP) komt in aanmerking voor het volgen van een ontwikkeladvies traject. U komt niet in aanmerking wanneer u ziekteverlof heeft, onder een reorganisatie valt of werkloos bent.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vraagt de overheid aan deelnemers medewerking te verlenen aan onderzoeksdoeleinden, uiteraard onder strikte privacy maatregelen. Klik hier voor meer informatie