Innerouter is een coachingsbureau dat zich kenmerkt door professionaliteit in combinatie met een persoonlijke, betrokken en authentieke benadering.
Door onder meer verhelderende vraagstelling, het uiteenrafelen van complexe dilemma’s en het verstrekken van toegesneden opdrachten, wordt het maken van keuzes en het houden dan wel verkrijgen van de eigen regie in leven en loopbaan vergemakkelijkt.

Neem nú contact op voor een gratis kennismakingsgesprek